Liên hệ

Mọi thông tin liên hệ, thắc mắc, hỏi đáp, xin liên hệ chúng tôi:

– Địa chỉ: Đường Trần Khát Chân, Tân Định, Q.1, Tp. HCM
– Email: tuoingoc@gmail.com
– Điện thoại: 0941.566.999

TRƯỜNG MẦM NON TUỔI NGỌC

Trong những năm qua trường Mầm non Tuổi Ngọc luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể xuất sắc với nhiều mặt hoạt động nhà trường đạt ở mức độ cao và bền vững.